Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven

Dokument 8:33 S (2020-2021), Innst. 265 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Waagen, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Arild Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 23.02.2021 Innst. 265 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.2021

   Debattert i Stortinget 09.03.2021
   Votert i Stortinget 11.03.2021