Endringer i energiloven m.m.

Prop. 25 L (2020-2021), Innst. 183 L (2020-2021), Lovvedtak 65 (2020-2021), Lovanmerkning 5 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 19.01.2021 Innst. 183 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i energiloven (endringer om funksjonelt skille for nettforetak). Stortingets flertall,bestående av representantene fra H, FrP, V, KrF og MDG, har gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.01.2021

   Behandlet tredje gang i Stortinget 16.02.2021