Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 19. januar 2021

Ketil Kjenseth

leder og ordfører