Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort

Dokument 8:46 S (2020-2021), Innst. 262 S (2020-2021)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.02.2021 Innst. 262 S (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 23.02.2021

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 08.03.2021