Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.02.2021 Innst. 262 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om helsehjelp til papirløse migranter. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall på Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.2021

   Debattert i Stortinget 08.03.2021
   Votert i Stortinget 09.03.2021