Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Representantforslag om at rusavhengige fortjener bedre behandling

Dokument 8:49 S (2020-2021), Innst. 235 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 16.02.2021 Innst. 235 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Arbeiderpartiet om at rusavhengige fortjener bedre behandling. Stortinget har vedtatt å be regjeringen sørge for at personer som har kommet ut av aktiv rus, sikres et botilbud hvor man ikke plasseres sammen med personer som fortsatt er i aktiv rus. Stortinget ber også regjeringen fremme forslag til en forbedret finansieringsordning for de heldøgns omsorgs- og rehabiliteringstilbudene innen rusfeltet som ikke er å anse som en del av spesialisthelsetjenesten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2021

   Debattert i Stortinget 25.02.2021
   Votert i Stortinget 25.02.2021