Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2020 Innst. 161 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet. i tråd med forslaget fra regjeringen. Endringene knytter seg blant annet til merutgifter på grunn av covid-19-situasjonen hos Forsvares driftsenheter og økte valutakurser. Inndekning av merutgiftene skjer ved omdisponering fra reduserte utgifter og økte inntekter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 16.12.2020
   Votert i Stortinget 16.12.2020