Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 8. desember 2020

Anniken Huitfeldt

Hårek Elvenes

leder

ordfører