Representantforslag om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit

Dokument 8:66 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang