Representantforslag om et krafttak mot lærermangel i skolen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorodd Asphjell, Marit Knutsdatter Strand, Mona Fagerås, Marit Arnstad, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A), (Sp), (SV) Innstilling avgitt 17.03.2021 Innst. 306 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om en rekke tiltak for å forhindre lærermangel i skolen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2021

   Debattert i Stortinget 23.03.2021
   Votert i Stortinget 25.03.2021