En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet

Meld. St. 32 (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Saksgang