Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen

Prop. 77 L (2020-2021), Innst. 296 L (2020-2021), Lovvedtak 88 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 11.03.2021Innst. 296 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Prop. 77 L (2020-2021) Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen, jf. Innst. 296 L (2020-2021). Navnet på fylkesmannen ble endret til statsforvalteren/statsforvaltaren fra 1. januar 2021. Lovvedtaket innebærer at lovgivningen (ca. 100 lover) er endret slik at "fylkesmannen" er endret til "statsforvalteren" på bokmål og "statsforvaltaren" på nynorsk. Videre er det gjort tilsvarende endringer i lovbestemmelser der begrepene "fylkesmann", "fylkesmannsembete", "fylkesmannens", "fylkesmenn", "fylkesmennene" og der henvisninger til konkrete fylkesmannsembeter er benyttet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.03.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 08.04.2021