Representantforslag om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet

Dokument 8:119 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Aud Hove, Emilie Enger Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jan Bøhler, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang