Representantforslag om å trekke Norge fra ILO-konvensjon nr. 169, oppheve Finnmarksloven og nedlegge Sametinget

Dokument 8:120 S (2020-2021), Innst. 353 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Hanne Dyveke Søttar, Helge André Njåstad, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.04.2021 Innst. 353 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 120 S (2020-2021) om å trekke Norge fra ILO-konvensjon nr. 169, oppheve Finnmarksloven og nedlegge Sametinget, jf. Innst. 353 S (2020-2021). Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2021

   Debattert i Stortinget 27.04.2021
   Votert i Stortinget 27.04.2021