Representantforslag om å sikre tilgjengelighet hos Nav

Dokument 8:156 S (2020-2021), Innst. 379 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Hans Andreas Limi, Silje Hjemdal Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 379 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to representantforslag i felles innstilling: - fra Senterpartiet om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus. - fra Fremskrittspartiet om å sikre tilgjengelighet hos Nav. Stortinget ba regjeringen fremme forslag om nasjonale retningslinjer som sikrer at de svakeste brukerne er sikret et tilgjengelig og åpent Nav. Stortinget ba videre regjeringen sikre tilstrekkelig kapasitet på kontaktsenteret i Nav for å unngå unødig lang responstid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021