Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus, og representantforslag om å sikre tilgjengelighet hos Nav

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. mai 2021

Erlend Wiborg

Margret Hagerup

leder

ordfører