Representantforslag om nødvendige tiltak for å sikre vann og avløp

Dokument 8:216 S (2020-2021), Innst. 593 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 593 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 2016 S (2020-2021) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen og Kari Elisabeth Kaski om nødvendige tiltak for å sikre vann og avløp. jf. Innst. 593 S (2020-2021). Ingen forslag ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.06.2021
   Votert i Stortinget 10.06.2021