Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass

Dokument 8:231 S (2020-2021), Innst. 468 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland, Hanne Dyveke Søttar, Helge André Njåstad, Tor André Johnsen, Terje HallelandSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenForslag fra (FrP)Innstilling avgitt 18.05.2021Innst. 468 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass. Stortinget har med vekslende flertall vedtatt å be regjeringen a) følge opp Stortingets vedtak om å sikre en enhetlig utbygging av infrastruktur for null-og lavutslippsteknologi, samt legge til rette for en raskere søknadsprosess for gassdistributørene hos Enova, samt umiddelbart forbedre Enovas støtteordning til fyllestasjoner og innkjøp av tyngre kjøretøy med biogass som drivstoff , b) umiddelbart forenkle søknadsprosessen for støtte til biogasskjøretøy, c) sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger finansiert av bompenger, gjeldende fra 1.januar 2022, d) endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, e) ta initiativ til å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 18.05.2021

  Debattert i Stortinget 25.05.2021
  Votert i Stortinget 27.05.2021