Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  57 For
  30 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass. Stortinget har med vekslende flertall vedtatt å be regjeringen a) følge opp Stortingets vedtak om å sikre en enhetlig utbygging av infrastruktur for null-og lavutslippsteknologi, samt legge til rette for en raskere søknadsprosess for gassdistributørene hos Enova, samt umiddelbart forbedre Enovas støtteordning til fyllestasjoner og innkjøp av tyngre kjøretøy med biogass som drivstoff , b) umiddelbart forenkle søknadsprosessen for støtte til biogasskjøretøy, c) sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger finansiert av bompenger, gjeldende fra 1.januar 2022, d) endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, e) ta initiativ til å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger