Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (27.05.2021 Kl. 15:11:38)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, II og IV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (27.05.2021 Kl. 15:11:53)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene III og V.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass. Stortinget har med vekslende flertall vedtatt å be regjeringen a) følge opp Stortingets vedtak om å sikre en enhetlig utbygging av infrastruktur for null-og lavutslippsteknologi, samt legge til rette for en raskere søknadsprosess for gassdistributørene hos Enova, samt umiddelbart forbedre Enovas støtteordning til fyllestasjoner og innkjøp av tyngre kjøretøy med biogass som drivstoff , b) umiddelbart forenkle søknadsprosessen for støtte til biogasskjøretøy, c) sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger finansiert av bompenger, gjeldende fra 1.januar 2022, d) endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, e) ta initiativ til å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger