Representantforslag om en styrket nasjonal og internasjonal satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier

Dokument 8:258 S (2020-2021), Innst. 535 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kjersti Toppe, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 535 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra medlemmer fra Senterpartiet om en styrket satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier. Forslagene ble ikke vedtatt. Stortinget vedtok å be regjeringen inkludere tilgang til effektive antibiotika i arbeidet med å utarbeide en traktat for helseberedskap i regi av WHO. Stortinget ba videre regjeringen vurdere om antibiotikaresistens egner seg for behandling under denne traktaten og alternativt komme tilbake til Stortinget med forslag til videre oppfølging av antibiotikaresistens i WHO.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021