Representantforslag om å rette opp i usosiale velferdskutt

Dokument 8:270 S (2020-2021), Innst. 530 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirik Faret Sakariassen, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 530 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialsitisk Venstreparti om å rette opp i usosiale velferdskutt. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021