Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram, EU4Health (2021-2027)

Prop. 173 S (2020-2021), Innst. 558 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 558 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health. Helseprogrammet skal gjelde for perioden 2021-2027. Stortinget har også bevilget 77,8 mill. kroner for inneværende år som utgjør Norges andel av deltakeravgiften.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 02.06.2021
   Votert i Stortinget 02.06.2021