Voteringsoversikt for sak:

Statens pensjonsfond 2021
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:29:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av SV og MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:30:06)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:30:25)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:31:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 og 4 på vegne av Sp og R.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:31:29)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:31:47)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond, som består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge, er behandlet. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger