Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Kommuneproposisjonen 2022

Prop. 192 S (2020-2021), Innst. 660 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 08.06.2021Innst. 660 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Prop. 192 S (2020-2021) Kommuneproposisjonen 2022, jf. Innst. 660 S (2020-2021). Stortinget har vedtatt å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 372 mill. kroner for 2022. Beløpet foreslås bevilget over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Stortinget har videre vedtatt flere anmodninger til regjeringen.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 08.06.2021

  Debattert i Stortinget 15.06.2021
  Votert i Stortinget 16.06.2021