Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.)

Prop. 235 LS (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Finansdepartementet

Saksgang