Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen

Prop. 235 LS (2020-2021)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.

Forslag fra Finansdepartementet

Saksgang