Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)

Prop. 242 L (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang