Skatter, avgifter og toll 2022 - lovsaker

Innst. 4 L (2021-2022), Prop. 1 LS (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 4 L (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 07.12.2021

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 14.12.2021