Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll mv. 2022 – lovsaker

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 7. desember 2021

Eigil Knutsen

Sigbjørn Gjelsvik

leder

ordfører