Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 10 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 10 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 07.12.2021

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 14.12.2021