Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet

Prop. 29 S (2021-2022), Innst. 81 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2021 Innst. 81 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet for 2021 under Samferdselsdepartementet (Prop. 29 S) og Kommunal- og distriktsdepartementet (Prop. 24 S, kapitlene om IKT-politikk). Regjeringens forslag til endringer i inneværende års budsjett ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2021

   Debattert i Stortinget 20.12.2021
   Votert i Stortinget 20.12.2021