Endringar i statsbudsjettet 2021 under Utanriksdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 69 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2021 under Utenriksdepartementet. De vedtatte endringene er i tråd med forslaget fra regjeringen. Blant de største endringene er en reduksjon på 1,2 mrd. kroner. under programområde 02 Utenriksforvaltning. Dette skyldes hovedsaklig 1,025 mrd. kroner lavere utgifter under EØS-finansieringsordningene (kap. 117). Det ble også vedtatt flere endringer under programområde 03, Internasjonal bistand. Totalt betyr endringene at bistandsrammen for 2021 øker med 1,824 mrd. kroner. I innstillingen fremmet Sosialistisk Venstreparti og Rødt også forslag om å anmode regjeringen om å intensivere arbeidet for at legemiddelselskapene prioriterer leveranser av vaksiner til Covax og for økt åpenhet om produksjon og distribusjon av vaksiner. Dette forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 15.12.2021
   Votert i Stortinget 15.12.2021