Representantforslag om å bevare Ullevål sykehus, å bevare Gaustad sykehus som psykiatrisk sykehus og bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen

Dokument 8:9 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Seher Aydar Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (R)

Saksgang