Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny, midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 som sikrer kompensasjon for inntektsbortfall ut 2021. Loven tilsvarer i all hovedsak midlertidig lov 5. mars 2021 nr. 5 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 som ble opphevet 1. oktober 2021. I tillegg vedtok Stortinget at perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering og den tilsvarende perioden permitterte kan få dagpenger, forlenges t.o.m. 31. desember 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene