Representantforslag om bedre ivaretagelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Morten Wold, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.02.2022 Innst. 142 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om bedre ivaretakelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2022

   Debattert i Stortinget 17.02.2022
   Votert i Stortinget 17.02.2022