Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr

Dokument 8:25 S (2021-2022), Innst. 130 S (2021-2022)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola ElvestuenSaken er behandlet i næringskomiteenForslag fra (V)Innstilling avgitt 01.02.2022Innst. 130 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr. Stortinget vedtok å be regjeringen se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse, og stille strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg. Stortinget vedtok bl. a å be regjeringen legge fram en helhetlig stortingsmelding om dyrevelferd som omfatter både produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fiskeoppdrett, senest i vårsesjonen 2023. Stortinget vedok å be regjeringen sørge for at det blir forsket på alternativ til CO2-bedøvelse av dyr i slakteri og kverning av hanekyllingar (maserasjon), med mål om at det blir innført bedre metoder for avliving, og at det på sikt kan innføres et forbud mot dagens praksis.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 01.02.2022

  Debattert i Stortinget 10.02.2022
  Votert i Stortinget 15.02.2022