Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 1. februar 2022

Torgeir Knag Fylkesnes

Jenny Klinge

fung. leiar

ordførar