Representantforslag om foreldelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grete Wold, Marian Hussein, Seher Aydar, Tobias Drevland Lund Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 31.03.2022 Innst. 228 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 75 S (2021-2022) fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Seher Aydar, Marian Hussein og Grete Wold om foreldelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap, jf. Innst. 228 S (2021-2022). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2022

   Debattert i Stortinget 07.04.2022
   Votert i Stortinget 07.04.2022