Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om foreldelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.04.2022 Kl. 14:05:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av SV og R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.04.2022 Kl. 14:06:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 - 3 på vegne av SV og R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (07.04.2022 Kl. 14:06:50)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Representantforslag 75 S (2021-2022) fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Seher Aydar, Marian Hussein og Grete Wold om foreldelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap, jf. Innst. 228 S (2021-2022). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger