Representantforslag om en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Mari Holm Lønseth, Mathilde Tybring-Gjedde, Sandra Bruflot Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 21.04.2022 Innst. 259 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri. Det ble fattet to vedtak: Stortinget ber regjeringen utrede en produsentansvarsordning for tekstiler. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket og vurdere endringer for å sikre at klesbransjen i større grad gjenbruker usolgte tekstilvarer i stedet for å destruere dem, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.2022

   Debattert i Stortinget 28.04.2022
   Votert i Stortinget 03.05.2022