Representantforslag om å stoppe bypakke Ålesund

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.05.2022 Innst. 278 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å stoppe bypakke Ålesund. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2022

   Debattert i Stortinget 10.05.2022
   Votert i Stortinget 10.05.2022