Representantforslag om styrket, likeverdig, helårsåpent og døgnbemannet krisesentertilbud over hele landet

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Hege Bae Nyholt, Marie Sneve Martinussen, Seher Aydar, Sofie Marhaug Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 19.05.2022 Innst. 339 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.05.2022

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 30.05.2022