Finansmarkedsmeldingen 2022

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2022 Innst. 445 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet finansmarkedsmeldingen for 2022. Meldingen omhandler finansmarkedet, herunder finansiell stabilitet, kundene i finansmarkedene, det digitale finanssystemet, bærekraftig finans og klimarisiko og regulatoriske forhold, I tillegg gis en omtale av virksomheten i Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2022

   Debattert i Stortinget 13.06.2022
   Votert i Stortinget 13.06.2022