Finansmarkedsmeldingen 2022

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang