Representantforslag om å oppheve Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Emma Watne, Tobias Drevland Lund Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 15.11.2022 Innst. 51 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å oppheve Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense og gjorde følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen betydelig heve den øvre grensen for ileggelse av overtredelsesgebyr samt sørge for at arbeidslivskriminalitet av grov karakter skal rutinemessig politianmeldes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2022

   Debattert i Stortinget 24.11.2022
   Votert i Stortinget 24.11.2022