Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å oppheve Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. november 2022

Kirsti Bergstø

Dagfinn Henrik Olsen

leder

ordfører