Representantforslag om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Alfred Jens Bjørlo, Lene Westgaard-Halle, Rasmus Hansson, Sivert Bjørnstad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (V), (MDG) Innstilling avgitt 16.11.2022 Innst. 46 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå. Stortinget vedtok å be regjeringen på ESAs ministerrådsmøte 22. og 23. november 2022 varsle at Norge vil opprettholde innbetalingene til ESAs frivillige programmer på dagens nivå, dvs. minimum 161 mill. euro i nye forpliktelser for programperioden frem til 2030.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2022

   Debattert i Stortinget 22.11.2022
   Votert i Stortinget 22.11.2022