Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 16. november 2022

Willfred Nordlund

leder og ordfører