Representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kathy Lie, Stina Baarne Hassel, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang