Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 21. mars 2023

Grunde Almeland

Turid Kristensen

leder

ordfører