Representantforslag om en full gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning for å sikre norske pasienters rettssikkerhet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Himanshu Gulati, Morten Wold, Silje Hjemdal Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.03.2023 Innst. 245 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fremmet av medlemmer fra Fremskrittspartiet om en full gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning for å sikre norske pasienters rettssikkerhet. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen gjennomføre en evaluering av Norsk Pasientskadeerstatning hvor rutiner for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt. Stortinget ba også om at evalueringen skulle inneholde anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2023

   Debattert i Stortinget 20.04.2023
   Votert i Stortinget 20.04.2023