Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

Prop. 124 L (2022-2023), Innst. 91 L (2023-2024), Lovvedtak 19 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 28.11.2023Innst. 91 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i lov 13. juni 1980 nr. 25 om fri rettshjelp. Endringene går ut på å foreslå en ny økonomisk modell for behovsprøvd rettshjelp. En ny økonomisk modell vil medføre en rettshjelpordning som omfatter flere som har behov for offentlig støttet rettslig bistand enn i dag. Lovendringene er en første deloppfølging av NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven).

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.11.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2023